Πληροφοριακό υλικό και Βάσεις Δεδομένων

Ελληνικά και ξενόγλωσσα βιβλία και περιοδικά σχετικά με την Επιχειρηματικότητα, έντυπο υλικό από το γραφείο μας και κείμενα τις Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν βασική πηγή πληροφόρησης για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την δική του επιχείρηση. Σε αυτή τη μεριά μπορείτε να βρείτε ηλεκτρονικά, Φορείς και Επιμελητήρια που παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τα προγράμματα χρηματοδότησης που προκηρύσσονται και πολλές άλλες πληροφορίες

Στο Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος έχει δημιουργηθεί βιβλιοθήκη με ενδιαφέρον υλικό. Κάντε κλικ εδώ για να ενημερωθείτε για τους τίτλους που μπορείτε να δανειστείτε

 

 

 

 

 

 

 

1. Ελληνική Βιβλιογραφία

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

1

Ανάλυση Χρημ/κών Καταστάσεων

Κάντζος

2

Αστικό Δίκαιο

Κυριακοπούλου

3

Αστικοί & Γεωργικοί Συνεταιρισμοί

Δασκάλου

4

Γενική λογιστική

Κοντάκος

5

Δεοντολογία Επαγγέλματος

Κάντζος

6

Δημιουργική. Θεωρία και Τεχνική για την ανάπτυξη της Δημιουργικότητας.

Mαγνήσαλης, Κ.

7

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

Κιούχου-Παπανικολάου

8

Διεθνές Εμπόριο

Δασκάλου

9

Διοίκηση Logistics

Κυριαζόπουλος

10

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κανελλόπουλος Χ.

11

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Σιρόπολης Ν.

12

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Gower

13

Διοίκηση Προσωπικού

Μαντάς

14

Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα

Γιαννακόπουλος-Παπουτσής

15

Διοικητική Επιστήμη

Πραστάκος

16

Εγχειρίδιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής

Νούσης

17

Εθνική Απογραφή Καινοτομίας των Επιχειρήσεων 1994 - 1998

Γ.Γ.Ε.Τ.

18

Εισαγωγή στη Δημόσια Οικονομική

Γεωργακοπούλου

19

Εισαγωγή στη Στατιστική Επιστήμη

Ριτσαρντσον-Βασιλαίνας

20

Εισαγωγή στην Οικονομική και Διοικητική των Επιχειρήσεων

Παπαδόπουλος Δ.

21

Εισαγωγή στις Δημόσιες Σχέσεις

Μαντάς-Κουτρουμάνος

22

Εισαγωγή στο Δημόσιο Δίκαιο

Πούλη

23

Ενοποιημένες Χρημ/κές Καταστάσεις

Κάντζος

24

Επεξεργασία Κειμένων & Πινάκων με Word και Excel

Μαυρομανωλάκης

25

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Κόντη

26

Εργατικό Δίκαιο

Κυριακόπουλος

27

Έρευνα Αγοράς

Κιουλάφας-Κυριαζόπουλος

28

Εφαρμοσμένη Οργανωτική και Διοικητική

Κόντη-Μαντά

29

Εφαρμοσμένο Marketing

Κυριαζόπουλου

30

Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση

Ζαβλανός

31

Θέματα Οικονομικής των Επιχειρήσεων ΙΙ

Τσακλάγκανος Α.

32

Καινοτομία & επιχειρηματικότητα

Drucker, P.

33

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων

Παπαδέας

34

Λογιστική & Πρακτική Αντιμετώπιση ΦΠΑ

Φλώρος

35

Λογιστική Εταιρειών

Καούνης

36

Λογιστική Κόστους

Κοντάκου-Μαργαρώνη-Ζαφίρη

37

Λογιστική Κόστους Ι

Πάγγειος

38

Λογιστική Κόστους ΙΙ

Πάγγειος

39

Λογιστικό Σχέδιο Εκπ. Βοήθημα Μέρος Α΄

Καούνης

40

Μάρκετινγκ

Μποιντ

41

Μεθοδολογία Εκπόνησης Πτυχιακών Εργασιών

Μαντά-Ντάντου

42

Μηχανισμοί μεθόδων παραγωγής ιδεών

Mαγνήσαλης, Κ.

43

Μηχανογραφική Λογιστική

Κοντάκος

44

Ναυτιλιακή Λογιστική

Λεκαράκου

45

Ξενοδοχειακή Λογιστική

Λεκαράκου

46

Ο Οδηγός του Νέου Επιχειρηματία

Ιωάννου Κ.

47

Οικονομικά Μαθηματικά

Κατωπόδη-Κικίλια

48

Οικονομική της Διοίκησης

Κιόχος

49

Οικονομοτεχνικές Μελέτες

Μηλιώτη

50

Οργάνωση Λογιστηρίου

Ροδοστένους

51

Οργανωτική Συμπεριφορά

Ζαβλανός

52

Πράσινη Βίβλος για την Καινοτομία

Ευρωπαϊκή  Επιτροπή

53

Προγραμματισμός Δράσεων Επιχειρήσεων

Μηλιώτη

54

Προγραμματισμός Επιχ/σεων – Οικονομικός και Γραμμικός Προγραμματισμός

Ζώη-Μοσχονά

55

Πώς να γίνεις επιχειρηματίας

Philipson

56

Στατιστική

Κωστάκη

57

Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

Σερελέα

58

Στρατηγική Επιχειρήσεων

Παπαδάκης

59

Στρατηγική Οικονομικής Ανάπτυξης

Σκούντζου

60

Σύγχρονη Διοικητική των Επιχειρήσεων

Φλώρος

61

Σύγχρονο Γραφείο

Μηλιώτη

62

Τεχνικές Πωλήσεων στην 3 Βιομηχανική Επανάσταση

Κυριαζόπουλος-Ζαιρής

63

Το ιδανικό Επιχειρηματικό Σχέδιο

Stutely, R

64

Φορολογική Λογιστική ΙΙ

Καούνης

65

Χρήμα – Πίστη  – Τράπεζες

Κιούχου-Παπανικολάου

66

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Δασκάλου

67

Χρηματοδοτική Διοίκηση

Τζωάννου

68

Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Αλεξανδρίδη

 

 

2. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

1

Becoming a Manager

Hill L

2

E- Business and ERP

Shields Murrell

3

Managing Innovating Projects

Webb

4

Market Structure and Competition Policy

Normal

5

Marketing Management

Kotler Philip

6

Mastering Investment

Pickford J

7

Practical Project Management

Levine H

8

Preparing a Winning Business Plan

RECORD

9

The Marketing Plan

Wood

10 Lovins, Amory, Hunter Lovins, and Paul Hawken (2000) Natural Capitalism: Creating the Next Industrial Revolution. Back Bay.
11 Adroit, J.O. (2000) ‘Small Enterprise Promotion and Sustainable Development: An Attempt at Integration’, Journal of Developmental Entrepreneurship 5.1 (April 2000): 57-71.
12 Andersen, A.R. (1998) ‘Cultivating the Garden of Eden: Environmental Entrepreneuring’, Journal of Organisational Change Management 11.2: 135-44.
13 Anderson, T.L., and D.R. Leal (1997) Enviro-Capitalists: Doing Good While Doing Well (Boston, MA: Rowman & Littlefield).
14 Berle, G. (1991) The Green Entrepreneur: Business Opportunities that Can Save the Earth and Make You Money (Blue Ridge Summit, PA: Liberty Hall Press).
15 Blue, J. (1990) Ecopreneuring: Managing For Results (London: Scott Foresman).
16 Elkington, J., and T. Burke (1989) The Green Capitalists (London: Victor Gollancz).
17 Isaak, R. (1998) Green Logic: Ecopreneurship, Theory and Ethics (Sheffield, UK: Greenleaf Publishing).
18 Keogh, P.D., and M.J. Polonsky (1998) ‘Environmental Commitment: A Basis for Environmental Entrepreneurship?’ Journal of Organisational Change Management 11.1: 38- 49.
19 Quinn, J.B. (1971) ‘Next Big Industry: Environmental Improvement’, Harvard Business Review, September/October 1971.
20 Bruyat, C., Julien, P.A.(2000).Defining the field of research in entrepreneurship, in: Journal of Business Venturing. No. 16,  pp. 165–180.
21 Lovins, A. B., Lovins, L. H., Hawken P. (1999) A road map for natural capitalism,  Harvard Business Review. May–June 1999, pp. 145–158.
22 Reynolds, D., Bygrave, W.D., Autio, E., Cax, L.W., Hay, M. (2002). Global Entrepreneurship Monitor. Executive Report. Ewing Marion Kauffman Foundation
23 DeBono, E. (1992). Serious Creativity. New York, Harper Collins Publishing.
24 DeBono, E. (1992b). Information processing and new ideas. Lateral and vertical thinking. Source book for creative problem solving. S. J. Parnes. New York, Creative Education Foundation: 246-253.
25 DeBono, E. (1970). Lateral thinking and creativity: Step by Step. New York, Harper and Row.
26 Gurteen, D. (1998). “Knowledge, Creativity and Innovation.” Journal of Knowledge Management 2(1): 5-13.
27 Berry T., (2000). Hurdle. The book on Business planning. How to develop and implement a successful business plan. Palo Alto software Inc.

 

 

 

3. Περιοδικά

.1 Academy of Entrepreneurship Journal (available online)

2. American Inventor

3. Asian Journal of Business and Entrepreneurship

4. Asian Venture Capital Journal

5. Australian Venture Capital Journal

6. Babson Entrepreneurship Research Conference

7. Black Enterprise

8. Business Journal for Entrepreneurs Quarterly

9. Creativity and Innovation Management

10. Economic Analysis: A Journal of Enterprise and Participation

11. Economics of Innovation and New Technology

12. Enterprise and Innovation Management Studies

13. Entrepreneur Magazine

14. Entrepreneurial Executive

15. Entrepreneurship and Regional Development

16. Entrepreneurship Development Review (Canada)

17. Entrepreneurship: Theory and Practice

18. European Venture Capital Journal

19. Family Business Review

20. Harvard Business Review on Entrepreneurship, (1999), Harvard Business School Press

21. Inc. Magazine

22. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research

23. International Journal of Entrepreneurship

24. International Journal of Entrepreneurship and Innovation

25. International Journal of Entrepreneurship Education

26. International Journal of Technological Innovation and Entrepreneurship

27. International Small Business Journal

28. Journal of Applied African Business & Entrepreneurship

29. Journal of Applied Management and Entrepreneurship

30. Journal of Business and Entrepreneurship

31. Journal of Business Strategies

32. Journal of Business Venturing

33. Journal of Creative Behavior

34. Journal of Developmental Entrepreneurship

35. Journal of Enterprising Culture

36. Journal of Entrepreneurship

37. Journal of Entrepreneurship Education (available online)

38. Journal of Evolutionary Economics

39. Journal of Extension

40. Journal of International Business and Entrepreneurship

41. Journal of International Entrepreneurship

42. Journal of Microfinance

43. Journal of Private Enterprise

44. Journal of Private Equity

45. Journal of Small Business & Entrepreneurship

46. Journal of Small Business and Enterprise Development

47. Journal of Small Business Finance

48. Journal of Small Business Strategies

49. Journal of Technology Transfer

50. Minority Business Entrepreneur Magazine

51. Minority Business Today

52. National Small Business Journal

53. New England Journal of Entrepreneurship

54. Quarterly Journal of Austrian Economics

55. Review of Austrian Economics

56. Savvy Magazine

57. Small Business and Enterprise Development

58. Small Business Economic Trends

59. Small Business Economics

60. Small Business Forum

61. Small Business Reports

62. Small Enterprise Development: An International Journal

63. Small Enterprise Research: The Journal of SEAANZ

64. The Network Journal's Website: A Magazine for Black Professionals and Entrepreneurs

65. The Small Business Journal

66. UK Venture Capital Journal

67. Venture Capital Journal

68. Σύνδεσμοι Διαγωνισμών Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων

69. Baruch College Entrepreneurship Competition

70. Cyprus Entrepreneurship Competition

71. HBS Business Plan Contest

72. MIT $50K Entrepreneurship Competition

73. MOOT CORP Competition

74. Oxford University Business Plan Competition

75. Student Educational Entrepreneurial Development Center (SEED)

76. UC Berkeley

77. UW Center for Technology Entrepreneurship Business Plan Competition

78. Weatherhead Entrepreneur Venture Association Business Plan Competition

79. Wharton Business Plan Competition

 

 

4. Φορείς / Επιμελητήρια

 

1. ΕΟΜΜΕΧ

2. Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νεανικής Επιχειρηματικότητα

3. ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

4. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

7. BUSINESS 2005 by Executive KNOW-HOW

8. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

9. Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κέντρων Πληροφοριών για Επιχειρήσεις

10. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

11. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

12. Πρόγραμμα ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ

13. Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών

14. Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

15. EKETA - Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

16. ΕΡΓΑΝΗ - Κέντρο Στήριξης της Γυναικείας Απασχόλησης & Επιχειρηματικότητας

17. Παρατηρητήριο Περιφερειακής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

18. Ηλεκτρονικό περιοδικό για γυναίκες επιχειρηματίες

19. Γραφεία Προώθησης στην Επιχειρηματικότητα

20. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

21. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

22. Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου

23. Κέντρο Νέων Επιχειρηματιών Βορ. Αιγαίου

24. ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ

25. ΕΠΕΑΕΚ

26. ΙΔΕΟΠΟΛΙΣ 2004

27. . Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

28. Ελληνικός Οργανισμός Εξαγωγικού Εμπορίου

29. Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών

30. Κέντρο Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

31. Κέντρο Νέων Επιχειρηματιών Βορείου Αιγαίου

32. Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων

33. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

 

 

5. Διάφορα

1. www.entrepreneurship.com

2. http://learningsupport.elke.uoa.gr:90/links

3. www.business-games.dk