Επιχειρήστε το λοιπόν !!!

Μάθετε για την επιχειρηματικότητα, την επιχειρηματική ιδέα , το επιχειρηματικό σχέδιο και τους τρόπους χρηματοδότησης της δική σας επιχείρησης .

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Τ.Ε.Ι. Πειραιά έχει επιμεληθεί την σύνταξη βοηθητικών εντύπων για την κατανόηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν στην πορεία για την σύσταση μιας επιχείρησης.

Επιχειρηματικός Οδηγός

Σύσταση Επιχείρησης

Χρηματοδότηση

Το Ξεκίνημα της Επιχείρησης

Απαραίτητα Δικαιολογητικά και Οδηγίες για την Έναρξη Επαγγέλματος

Κατοχύρωση Ευρεσιτεχνιών και Βιομηχανικών Σχεδίων

 

Πηγές ενημέρωσης για την Πράσινη Επιχειρηματικότητα.

 


 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ;

"... Να συντείνουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με επιστημονική, κοινωνική πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία..."

Ν. 1268/1982, Άρθρο 1, Παράγραφος 3,

Ως επιχειρηματικότητα θα μπορούσαμε να ορίσουμε "το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, την εισαγωγή νέων προϊόντων και τεχνολογιών και την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών.

 Με τον όρο "επιχειρηματικότητα", εννοούμε ακόμη τη δεξιότητα της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας ιδέας, προκειμένου να προσφερθεί στην αγορά ένα προϊόν, ή μια υπηρεσία, με τρόπο έξυπνο, πρωτότυπο, ανταγωνιστικό και αποτελεσματικό".

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΔΕΑ

 

Η επιχειρηματική ιδέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον επιχειρηματία. Ξεκινά από την ανεξερεύνητη γνώμη του ότι οι καταναλωτές έχουν μια ανάγκη (ή επιθυμία) και ότι αυτή είναι δυνατό να ικανοποιηθεί με την παραγωγή και διάθεση ενός συγκεκριμένου προϊόντος ή την παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που θα καταλήξει σε οικονομικό όφελος.

 

Η επιχειρηματική ιδέα είναι μια υπόθεση ότι μια συγκεκριμένη επιχειρηματική ομάδα έχει την τεχνική και οικονομική δυνατότητα να παράγει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία για το οποίο υπάρχει εκδηλωμένη ζήτηση σε ποσότητα και τιμή, τόση ώστε να υπάρχει διαφορά μεταξύ συνολικού κόστους και συνολικής προσόδου και έτσι να προκύπτει κέρδος.

 

Η επιχειρηματική ιδέα είναι δυνατό να υλοποιηθεί με πόρους της επιχειρηματικής ομάδας. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε η επιχειρηματική ιδέα είναι αρχικά ανέφικτη ή απορρίπτεται.

 

Εφόσον πρόκειται για επιχειρηματικές δραστηριότητες του λεγόμενου «κοινωνικού τομέα» ή του «ευρύτερου δημόσιου τομέα», το κέρδος μεταφράζεται σε κοινωνική αναγνώριση της οποίας συνέπεια είναι η εκλογή ή ο επαναδιορισμός σε θέσεις της διοίκησης.

 

Η σύνδεση της επιχειρηματικής ιδέας με το κέρδος είναι συνυφασμένη με τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Σε περίπτωση που το αναμενόμενο κέρδος είναι χρηματικό, ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι ανάλογος του αναμενόμενου ποσού. Σε περίπτωση δραστηριοτήτων του ευρύτερου δημοσίου ή του κοινωνικού τομέα, μολονότι ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι περιορισμένος, οι συνέπειές του είναι η αποτυχία και κατ’ επέκταση ξ απώλεια της πολιτικής στήριξης, είτε από τους κομματικούς οργανισμούς, είτε από το λαό.

 

Η μελέτη της γέννησης της επιχειρηματικής ιδέας απασχολεί διάφορες επιστημονικές περιοχές, μεταξύ των οποίων και αυτές που χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματικές ιδέες ανήκουν σε μια από τις δύο γενικές κατηγορίες, μιμητικές ή καινοτόμες, παρά το γεγονός ότι κάθε ολοκληρωμένη επιχειρηματική ιδέα έχει χαρακτηριστικά που ανήκουν και στις δύο κατηγορίες :

 

    1. Μιμητικές επιχειρηματικές ιδέες.

    2. Καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 


 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

Ο οδηγός επιχειρηματικού σχεδίου (business plan), παρέχει τις βασικές πληροφορίες για το τι χρειάζεται σε πρώτη φάση να προγραμματίσει κάποιος που θέλει να προετοιμάσει μια επιχείρηση και αν τελικά με την σύνταξη του σχεδίου αυτού προκύπτει ότι η λειτουργία της επιχείρησης θα είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική στην αγορά.

Μια ουσιαστική οδηγία που απευθύνει το Σ.Κ.Ε του Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ προς όλους όσους σκέφτονται επιχειρηματικά είναι :

 

Ποτέ δεν ξεκινάμε κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πρώτα να πραγματοποιήσουμε  ένα business plan.

 

 

10 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ