ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η περιοδική έκδοση του Συμβουλευτικού Κέντρου Επιχειρηματικότητας με ενημέρωση σε τρέχοντα θέματα και σχετικές εκδηλώσεις. Μπορείτε να διαβάσετε την τελευταία έκδοση αλλά και να ανατρέξετε σε προηγούμενες εκδόσεις.